Ulf Eriksson

Juli augusti 2017

Album fyllda med tidningsklipp, recensioner, konstkritik genom några årtionden ger en bild över livskonstnären och Världsmedborgaren Ulf Eriksson. Alla skribenter har det gemensamt att i positiva ordalag hylla både konsten och konstnären som är representerad världen över, vilket givetvis i sig väcker beundran.

Vi är stolta över att få ställa ut en del av Ulf Erikssons verk på Sikrot